Rangi

與部落青年合作成立公益商店,結合部落秘境行程成為特色伴手禮。

 

Rangi是泰雅族語朋友的意思,Rangi將新竹縣五峰鄉泰雅部落小農作物蓪草小米馬告衍生更多的應用,開發出護手霜及馬告檸檬紅茶,並且與部落青年合作成立公益商店,結合部落秘境行程成為特色伴手禮,銷收盈餘扣掉必要成本後回饋給部落小學,幫助孩童成長學習。

 

相關商品:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到這裡找我們:

https://www.facebook.com/willhsu0629

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *